Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním cookies, pomocou ktorých vylepšujeme naše služby. Viac informácií OK
 
Poháre 2019

Ukončenie sezóny MRC 2020

13.12.2020 - Minirally Cup - Oznamy
Tak, priatelia, aj napriek pandémii sme bilancovali.
Priatelia motorizmu,
počas celého roka náš spoločenský, športový ale aj súkromný život zásadne nepriaznivým spôsobom ovplyvnila Covidová pandémia. Preto sa nám ani nepodarilo zorganizovať všetky naplánované podujatia. Nakoniec nám ani nebolo umožnené usporiadať slávnostné ukončenie sezóny a spoločne sa na konci roka stretnúť a oceniť najúspešnejšie posádky v jednotlivých triedach tak, ako sme to mali vo zvyku po minulé roky.
Tak sme v sobotu 12. decembra 2020 v Levoči na zasadnutí riadiaceho orgánu MRC oficiálne ukončili sezónu MRC 2020.
Aj napriek nepriaznivým pandemickým opatreniam sa nám podarilo zorganizovať aspoň štyri podujatia, v ktorých si posádky vybojovali body do celkového hodnotenia a riadiaci orgán MRC potvrdil poradie posádok v triedach aj v absolútnom hodnotení MRC.
Poradie posádok v jednotlivých triedach je nasledovné:
A1
1. Jakub – Čižmár
2. Stoklas – Markovičová
3. Purš P. – Krajčovič
A2:
1. Šarišský – Levocký
2. Halo – Kôpková
3. Škopinský – Benček
A3:
1. Pikula – Pikula jun.
2. Polovka – Turcsányi
3. Mokran – Kováč
A4:
1. Benček – Plichta
2. Kysucký – Vojtková
3. Bartoš – Kubíková
Z5:
1. Siládi – Maruščák
2. Krajčovič – Hanuš
3. Slavkovský – Sabaka
Z6:
1. Jurečka – Beťko
2. Ďurkovič – Kamenský
3. Krajčovič – Lieskovec
Absolútne hodnotenie seriálu MRC 2020:
1. Benček – Plichta
2. Kysucký – Vojtková
3. Bartoš – Kubíková

Posádkam budú vecné ocenenia odovzdané pri prvom podujatí budúcej sezóny, bohužiaľ teraz nedokážeme povedať, kde a kedy to bude.
Zároveň MRCmedia, teda Ladislav Wagner spracoval aj záverečnú videoreláciu „Sumár sezóny MRC 2020“, ktorá bola práve zverejnená na webe. Nájdete ju tu: https://www.youtube.com/watch?v=OWo1iuMq9JU

Zároveň sme prediskutovali možnosti organizovania podujatí MRC 2021. Je niekoľko málo možností, kde by sa určitých priaznivých okolností mohlo podariť povybavovať potrebné povolenia. Oveľa horšia situácia je s personálnym zabezpečením podujatí, pretože je stráca sa ochota traťovákov stáť celý deň pri trati a ešte k tomu sa im ujde nevhodné chovanie a výnimočne aj urážky od nespokojných „jazdcov“.
Predbežne by sa mohlo uskutočniť až šesť podujatí, ako bolo vyššie spomenuté, podľa úspechu pri vybavovaní povolení ale predovšetkým podľa reálnych obmedzení pandemickej situácie. Tak že v tejto chvíli nemá význam vydať zoznam a termíny podujatí. Ak sa podujatie bude dať usporiadať, ZU a prihlášky budú zverejnené v dostatočnom predstihu. Preto teraz ani nebudeme zverejňovať registračné formuláre posádok pre sezóny MRC 2021, tieto budú zverejnené zároveň so ZU a prihláškami pred každým podujatím, takže posádky sa budú môcť zaregistrovať a následne bojovať o body v seriáli..
A ďalším nepopierateľným nepriaznivým faktom je, že sa neustále zvyšujú finančné nároky na zorganizovanie a zabezpečenie jednotlivých podujatí, takže aj s týmto problémom sa budeme musieť v budúcej sezóne popasovať a hľadať finančné zdroje.

Nakoniec je treba poďakovať všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom pričinili o dobrý priebeh tejto sezóny.
Majovi Jurečkovi za Rally Kopřivnice, ale predovšetkým Petrovi Hasajovi, ktorý zorganizoval Zimnú Levoču, Letnú Levoču a zabezpečil Rally Krásna Hôrka a celej jeho partii odhodlaných a nadšených ľudí, ochotných pripraviť a zabezpečiť trate, za čo sa im nezriedka dostanú veľmi nevhodné a nemiestne reakcie niektorých jazdcov.
Potom patrí poďakovanie starostom a obecným zastupiteľstvám obcí Torysky, Vyšné Repáše, Uloža a Krásnohorské Podhradie. Bez ich podpory a súhlasu by sme tie podujatia nedokázali zorganizovať.
Poďakovanie patrí aj Robovi Čechovi za jeho výraznú pomoc, kedy spoločne s Jankom Slovákom povybavovali všetky potrebné povolenia na RKP v rekordne krátkom čase a počas roka aj podporil naše o.z.
Samozrejme poďakovanie patrí aj Lacimu Wagnerovi a jeho partii kameramanov za vyhotovenie fotogalérií a videí pre posádky a reprezentačných videorelácií zo všetkých podujatí v tejto sezóne. Záverečným Sumárom sezóny potvrdil vysokú úroveň svojej práce.
Poďakovanie však patrí aj všetkým zúčastneným posádkam, pretože bez ich účasti by neboli žiadne súťaže, ale platí aj naopak, že k tomu aby boli súťaže, musia byť aj usporiadatelia ochotní venovať tomu veľa svojho času, úsilia a takmer vždy aj svojich financií, aby povybavovali a zorganizovali podujatia, čo je vždy náročná práca na niekoľko mesiacov.
A nesmieme zabudnúť ani na Mariana Weindlinga z Prievidze a jeho perfektný záchranársky tým, na ktorého sa môžeme vždy spoľahnúť.
Poďakovanie patrí aj levočskému Motorkárskemu klubu, že riadiacemu orgánu MRC poskytli priestory pre záverečné zhodnotenie a ukončenie sezóny, samozrejme za dodržania všetkých nariadených protiepidemiologických opatrení ako z našej, tak aj z ich strany.

Záverom prajem všetkým z vás k blížiacim sa vianočným sviatkom a do nastupujúceho roka 2021 veľa spokojnosti ale predovšetkým zdravia, osobnej a rodinnej pohody, neposlednom rade aj dostatok financií, aby sme sa mohli aj v budúcej sezóne (ak nám to okolnosti dovolia) naďalej stretávať pri tom, čo nás skutočne baví.

CELKOVÉ PORADIE

Absolútne Hodnotenie

1. 408 Benček - Benček 85b
2. 406 Kysucký - Vojtková 81b
3. 412 Bartoš - Kubíková 70b
4. 404 Mutňanský - Španko 57b
5. 303 Mokran - Kováč 44b

Kategória A1

1. 102 Jakub - Čižmár 56b
2. 104 Stoklas - Markovičová 43b
3. 101 Purš Patrik - Krajčovič 38b
4. 107 Kyčák - Turzák 38b
5. 105 Borovský - Malková 23b

Kategória A2

1. 202 Šarišský - Levocký 62b
2. 204 Halo - Kôpková 44b
3. 212 Škopinský - Benček 43b
4. 203 Turanský - Turanský 38b
5. 211 Braniša - Amrich 23b

Kategória A3

1. 302 Pikula - Pikula 54b
2. 301 Polovka - Turcsanyi 52b
3. 303 Mokran - Kováč 48b
4. 305 Ďurej - Slamčík 39b
5. 309 Tarina - Križan 26b

Kategória A4

1. 408 Benček - Benček 61b
2. 406 Kysucký - Vojtková 56b
3. 412 Bartoš - Kubíková 40b
4. 404 Mutňanský - Španko 33b
5. 410 Nagy - Nagy 23b

Kategória Z5

1. 502 Siládi - Maruščák 75b
2. 501 Krajčovič Miro - Hanuš 37b
3. 504 Slavkovský - Sabaka 20b
4. - b
5. - b

Kategória Z6

1. 601 Jurečka - Beťko 55b
2. 604 Ďurkovič - Kamenský 50b
3. 605 Krajčovič - Lieskovec 42b
4. 607 Piatka - Novotný 35b
5. 608 Junger - Danielis 22b
kompletné poradie
MRC Media