Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním cookies, pomocou ktorých vylepšujeme naše služby. Viac informácií OK
 
MRC Krásnohorské Podhradie

MRC Rally Krásnohorské Podhradie

FOTO: MiniRally Cup 06.03.2020 - Minirally Cup - Oznamy
Druhé podujatie seriálu MRC 2020 je úspešne za nami.
Priatelia,
Tak máme za sebou druhé podujatie seriálu MRC 2020, Rally Krásnohorské Podhradie. Veľké poďakovanie patrí všetkým, ktorí vynaložili obrovské úsilie, aby sa toto podujatie podarilo zorganizovať v rekordne krátkom čase troch týždňov, vrátane vybavenia všetkých potrebných povolení. Ohlasy všetkých účastníkov na podujatie, vrátane špičkových jazdcov, boli veľmi priaznivé. O to viac ma však zamrzela skutočnosť, že vznikli pochybnosti o správnosti, alebo presnosti merania časov.
Preto na základe „búrlivej“ diskusie na internete ohľadom časov dosiahnutých posádkami č. 702 a 703, som požiadal časomieru o dodatočnú spätné preverenie. Táto časomiera realizovala meranie dosiahnutých časov elektronickým čipom, ktorý namontovali na každé zúčastnené vozidlo, ale čas bol meraný aj záložným systémom, kedy sa dá zmerať čas vozidla aj v prípade, kedy vozidlo „neprivezie“ svoj čip do cieľa. Dôkazom tohto bola aj skutočnosť, že dokázali zmerať čas aj posádke č. 211 Braniša-Amrich, napriek tomu, že počas jazdy „stratila“ časť svojho nárazníka aj s týmto čipom.
Spätným preverovaním a porovnávaním časov, zaznamenanými „čipom“ a záložným meracím systémom bolo zistené, že naozaj v prvej RS merací čip posádky 702 zmeral čas ODLIŠNE od záložného systému. Obidve dotknuté posádky som o tejto skutočnosti informoval a obidve toto zistenie plne rešpektujú.

Predstaviteľ časomiery vydal k tomuto pochybeniu z ich strany takéto stanovisko:
Dobrý deň,
vážení organizátori MRC Krasnohorské Podhradie 2020 a vážení súťažiaci,
dovoľte mi ospravedlniť sa za vzniknuté problémy spojené s výsledkami našej časomiery zo dňa 29.2.2020 na Krásnohorskom Podhradí. Nakoľko primárne meracie zariadenie (Race Result), vzhľadom na nízku teplotu vzduchu, v niekoľkých prípadoch nahralo do výsledkového programu mylné časové informácie, museli sme porovnať výsledky so sekundárnym meracím zariadením (Alge Timing), ktoré má 100% presnosť aj pri záporných teplotách vzduchu. Pri porovnaní časov sa ukázalo, že pri niektorých
súťažiacich sa časové hodnoty nezhodujú a museli sme pristúpiť k dodatočným korekciám výsledkov. Je nám veľmi ľúto, že nastala takáto komplikácia a do budúcnosti urobíme všetko preto, aby už podobná situácia nenastala.
Ďakujeme za pochopenie
S pozdravom ČasomieraPT (priložené k tomuto článku)

Okrem toho sme spätnou kontrolou videozáznamov z retardérov zistili, že posádka č. 402 bokom vozidla odsunula stojku pneumatík pri prejazde retardéra č. 3, čo však obsluha retardéra nemohla postrehnúť, lebo jej výhľad na túto stojku pneumatík v tej chvíli bol zakrytý práve prechádzajúcim vozidlom a základňa stojky bola na vozovku nafarbená vo štvrtok na suchý asfalt, ale v deň preteku bola vozovka pokrytá vrstvou ujazdeného snehu, takže bolo veľmi ťažké posúdiť posunutie. Na základe tohoto videa bola tejto posádke pridelená dodatočná penalizácia vo výške 10 sekúnd. Posádke sme toto oznámili a táto toto rozhodnutie plne rešpektuje.
Takže na základe týchto nových skutočností časomiera vyhotovila nové výsledkové listiny podujatia, ktoré nájdete v prílohách. Zároveň časomiera vydala oficiálne stanovisko, ktoré opäť prikladám k článku.
Vedenie MRC o.z. mimoriadne mrzí táto situácia, ktorá vznikla pochybením technických prostriedkov. Keď však už takáto situácia nastane, tak vždy máme maximálnu snahu o vyriešenie. Znovu je to pre nás poučenie a ďalšia skúsenosť (aj keď nie dobrá), všetci veríme, že aj toto nás posunie ďalej.

CELKOVÉ PORADIE

Absolútne Hodnotenie

1. 408 Benček - Benček 85b
2. 406 Kysucký - Vojtková 81b
3. 412 Bartoš - Kubíková 70b
4. 404 Mutňanský - Španko 57b
5. 303 Mokran - Kováč 44b

Kategória A1

1. 102 Jakub - Čižmár 56b
2. 104 Stoklas - Markovičová 43b
3. 101 Purš Patrik - Krajčovič 38b
4. 107 Kyčák - Turzák 38b
5. 105 Borovský - Malková 23b

Kategória A2

1. 202 Šarišský - Levocký 62b
2. 204 Halo - Kôpková 44b
3. 212 Škopinský - Benček 43b
4. 203 Turanský - Turanský 38b
5. 211 Braniša - Amrich 23b

Kategória A3

1. 302 Pikula - Pikula 54b
2. 301 Polovka - Turcsanyi 52b
3. 303 Mokran - Kováč 48b
4. 305 Ďurej - Slamčík 39b
5. 309 Tarina - Križan 26b

Kategória A4

1. 408 Benček - Benček 61b
2. 406 Kysucký - Vojtková 56b
3. 412 Bartoš - Kubíková 40b
4. 404 Mutňanský - Španko 33b
5. 410 Nagy - Nagy 23b

Kategória Z5

1. 502 Siládi - Maruščák 75b
2. 501 Krajčovič Miro - Hanuš 37b
3. 504 Slavkovský - Sabaka 20b
4. - b
5. - b

Kategória Z6

1. 601 Jurečka - Beťko 55b
2. 604 Ďurkovič - Kamenský 50b
3. 605 Krajčovič - Lieskovec 42b
4. 607 Piatka - Novotný 35b
5. 608 Junger - Danielis 22b
kompletné poradie
MRC Media