Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním cookies, pomocou ktorých vylepšujeme naše služby. Viac informácií OK
 
Poháre 2019

Zhodnotenie sezóny MRC 2019

20.11.2019 - Minirally Cup - Oznamy
V dňoch od 15. do 17. novembra sa stretli v Tatranskej Štrbe jazdci, usporiadatelia a funkcionári MRC o.z. pri koncoročnej bilancii nášho motoristického športového seriálu.
V seriáli MRC 2019 sme mali nasledovné podujatia:
1, MRC zimná Levoča (1.-2. február 2019)
Centrom súťaže bolo v obci Torysky. Celková dĺžka meranej trate tak bola cca 36 km. Na podujatie sa prihlásilo 50 posádok, administratívne bolo prevzatých 47 posádok. Súťaž dokončilo celkom 39 posádok. Osobne si vážim účasť fakt, že aj špičkoví licencovaní rally jazdci sa zúčastnili tohto podujatia.
Usporiadateľ pre posádky zorganizoval v piatok aj shakedown, o ktorý bol mimoriadny záujem, pretože trať bola dokonale odhrnutá a premrznutá. Popoludní však prišlo k radikálnej zmene počasia, kedy teploty vystúpili nad nulu. Trať preteku bola po nočnom daždi v úplne odlišnom stave, ako v piatok počas obhliadok. Usporiadateľský zbor však veľmi dobre pripravil použité lesné cesty a zároveň zabezpečil aj traktory na prípadný odťah nepojazdných, alebo zapadnutých súťažných vozidiel. Samotná súťaž aj napriek niektorým prerušeniam prebehla bez problémov. Je totiž veľmi rizikové, ak sa na zimné podujatie použijú relatívne úzke zasnežené cesty, kedy po chybe jazdca sa trať veľmi ľahko stane neprejazdnou, ale nemáme z čoho vyberať. Všetky posádky si pochvaľovali tento zimný pretek. Podujatia sa zúčastnilo 55 posádok, z toho 40 MRC.
2, Kopaničiarska minirally (5.-6.4.2019)
Toto podujatie bolo aj napriek tomu, že 6 týždňov pred podujatím sme s Petrom Hasajom boli v Jablonke a sme usporiadateľovi spoločne urobili a spracovali potrebné dokumenty a ďalšie veci, z dôvodov, ktoré už viac nechcem rozoberať jeden deň pred termínom konania zrušené. K tomuto som zvolal mimoriadne zasadnutie riadiaceho výboru MRC o.z., o výsledkoch som informoval členov.
3, MRC Kopřivnice. (11.5.2019)
Toto podujatie bolo dodatočne zaradené do kalendára, ako náhrada za zrušenú Kopaničiarsku minirally. Usporiadateľom bol Majo Jurečka (MGP racing), ktorý využil dobré vzťahy s pánom Silvestrom Mikulaštíkom, ktorý nám vybavil termín v areáli kopřivnickej Tatrovky na skúšobnom polygóne. Teraz nastal ten „známy“ problém s evidovaním tohto podujatia na SAMŠ-i, kedy nám to odmietli zaevidovať z dôvodu, že „je to mimo územia Slovenska“, aj napriek tomu, že v „Zozname evidovaných podujatí“, (ktorý je oficiálnym a verejne dostupným dokumentom SAMŠ) sa už nachádzali dve kartingové podujatia konané v Rakúsku. Podujatia sa zúčastnilo 30 posádok. Po tomto podujatí si SAMŠ predvolal jazdcov, ktorí sú zároveň držiteľmi licencií SAMŠ pred disciplinárnu komisiu. Dokonca si predvolali aj držiteľa, ktorý v tej Kopřivnici dokázateľne nebol! Avšak po pár dňoch náhle toto predvolanie bolo zrušené. Dôvodmi sa tu nebudem zaoberať.
Podujatia sa zúčastnilo 48 posádok, z toho 35 MRC.
Za veľký úspech MRC považujem skutočnosť, že sa Lacimu Wagnerovi a Jurečkovi za výdatnej pomoci p. Mikulaštíka podarilo zabezpečiť odvysielanie videorelácie z tohoto podujatia Kopřivnice na satelitnom kanáli Sport5!!!!!!
4, MRC Tribeč (7.-9. 6. 2019)
Usporiadateľom bolo Združenie pre rozvoj motoristického športu, mesto Topoľčany a m3m racing... Toto podujatie po prvýkrát v histórii MRC sa konalo ako dvojdňové. V piatok bolo slávnostné predstavenie posádok na námestí pod oblúkom, a obhliadka mestského okruhu, v sobotu sa odjazdil mestský okruh a v nedeľu lesné RS v katastri obce Tesáre.
Priebeh sobotnej časti podujatia aj napriek niekoľkým vynúteným prerušeniam bol vcelku v poriadku.
V nedeľnej časti sa však vyskytli organizačné problémy zo strany hlavného usporiadateľa, o ktorých všetci viete a kvôli ktorým musela byť táto časť podujatia zásadne skrátená (a vážne sme uvažovali aj o zrušení), čo bolo zo strany jazdcov, ale aj vedenia MRC veľmi negatívne hodnotené.
Podujatia sa zúčastnilo 56 posádok, z toho 38 registrovaných do MRC.
5, Záhorácka minirally (júl 2019)
Toto podujatie, i napriek tomu, že organizátor (opäť m3m racing) 4 týždne pred termínom zverejnil na fb vyhlásenie, že „podujatie určite bude, iba čaká na posledné písomné povolenia“, ale ani 20 dní pred termínom nedodal žiadne dokumenty na zverejnenie, ani nekomunikoval s vedením MRC, tak bolo toto podujatie vedením MRC zrušené.
6, MRC Gemer (28.-29.6.2019)
Toto podujatie bolo dodatočne zaradené do kalendára, ako náhrada za zrušenú Záhorácku minirally. Usporiadateľom bol Hasso motorsport a obec Lehota nad Rimavicou.
Poďakovanie patrí hlavne starostovi obce za mimoriadne rýchle vybavenie potrebných povolení. Pokiaľ som mal možnosť hovoriť s jazdcami, bola veľká spokojnosť s traťou. Podujatia sa zúčastnilo 44 posádok, z toho 28 MRC.
7, MRC Kopřivnice II (28.9.2019)
Toto podujatie bolo opäť zaradené do kalendára dodatočne, ako náhrada za neuskutočnenú MRC Liptov. Dôvody jej neuskutočnenia sme prebrali s jazdcami. Usporiadateľom bol opäť Majo Jurečka (MGP racing), ktorý využil dobré vzťahy s pánom Silvestrom Mikulaštíkom, ktorý nám vybavil termín v areáli kopřivnickej Tatrovky na skúšobnom polygóne.
Podujatia sa zúčastnilo 37 posádok, z toho 20 posádok MRC. Vo voľnom pohári sa zúčastnili aj Melichárkovci, pred disciplinárku SAMŠ-u už nikto nebol predvolaný. Aj z tohto podujatia bola relácia uverejnená na Sport5.
8, MRC Liptovské Sliače (25.-26.10.2019)
Toto podujatie sa konalo 25. a 26. októbra 2019. Trať pozostávala z jednej trate, ktoré sa išli 3krát v jednom smere a 3krát v opačnom. Podujatia sa zúčastnilo 48 posádok, z toho 40 registrovaných do MRC.
Inak priebeh podujatia bol v poriadku a v zabezpečení samotnej trate sa nevyskytli nedostatky.

Účasť jazdcov v jednotlivých triedach.
A1 – 14 posádok,
A2 – 13 posádok,
A3 – 22 posádok,
A4 – 14 posádok,
Z5 – 4 posádok,
Z6 – 6 posádok
V súčte to dáva 73 aktívne zúčastnených posádok!!

Veľmi príjemne sa mi aj na konci sezóny konštatuje skutočnosť, že tak ako máme uvedené na úvod v športových predpisoch pre MRC „Seriál MRC 2019 je alternatíva pre mladých (ale nielen pre nich) a začínajúcich jazdcov, ktorí sa chcú na bezpečnej, uzatvorenej trati realizovať, kde by neohrozovali seba, ale hlavne ani iných účastníkov cestnej premávky. Zároveň má dávať možnosť týmto mladým posádkam získavať základné návyky (práca s Jazdným výkazom, čas. kontrolami, činnosť pri prípadnej nehode posádky...) spojené s účasťou na týchto podujatiach, aby posádky boli neskoršie pripravené vstúpiť do vyšších úrovní Slovenskej rally. V žiadnom prípade MRC nemá ambíciu byť konkurenciou, ani náhradou SRP, ale ktorá by mala pripravovať jazdcov a posádky pre ne“, ako v minulosti, tak aj v tomto roku niekoľko (5) „našich“ posádok po prvýkrát „zviezlo“ aj v SRP.

Príjemné: Aj v tomto roku p. Lipták vyslovil spokojnosť s aktualizovanými a upravenými predpismi pre MRC. Neustále sa zaujímal o priebeh seriálu.... Následne nám pomohol s výrobu všetkých videorelácií z našich podujatí, kedy uhradil faktúry za ich výrobu-.... Prisľúbil aj naďalej v rámci svojich možností podporovať MRC....
Nechali sme pre jazdcov opäť vyrobiť štartovné čísla a tabule OK-SOS....nakúpili sme ďalšie tri stany a digitálne hodiny pre ČK, takže sme boli v tomto roku pri usporiadaní našich podujatí materiálne úplne sebestační...... Zaviedli sme aj do MRC nový formát Jazdných výkazov, aby boli v súlade s FIA štandardom, aby posádky, ktoré sa neskoršie zúčastnia SRP, nemali nejasnosti pri práci s nimi.
Pripravili a vyškolili sme si aj svojich traťových komisárov (Peter Hasaj), (pretože bez nich nevieme existovať) a vďaka pani Szczeczinovej sa títo mohli zúčastniť na školení, organizovanom rallykomisou v Starom Smokovci....
Už spomenutý fakt o odvysielaní obidvoch videorelácií z MRC Kopřivnice hodnotím mimoriadne kladne a pre nasledovnú sezónu sa pokúsime tam uverejniť všetky relácie, aj z fondu MRC som prispel na ich odvysielanie. Za ďalší krok vpred považujem spoluprácu Laciho Wagnera s veľmi šikovným kameramanom s dronom, čo opäť veľmi pozdvihne úroveň videí z podujatí MRC. Táto spolupráca sa prejavila pri poslednom podujatí v L. Sliačoch, čo bolo medzi jazdcami mimoriadne vysoko ocenené. Chceme aj s týmto kameramanom pokračovať v budúcej sezóne.
Ten fakt, že fungujeme ako jedna veľká motoristická rodina (ako to nazval kedysi pán Pavol Koleno) sa názorne potvrdilo aj pri tomto našom záverečnom stretnutí a ocenení najúspešnejších posádok, kedy sa nás spoločne stretlo takmer 140! Po celý večer prevládala srdečná priateľská atmosféra, predovšetkým pri tombole a aj dražbe trička teamu Tatry Racing, pretože celý finančný výťažok bol následne poukázaný na transparentný účet podujatia RACE FOR CHILDREN, ktoré už niekoľko rokov organizuje Erik Kiškováč. Všetkým za tento počin chcem srdečne poďakovať, pretože toto dokazuje, že myslíme nielen na seba a stále ideme správnym smerom.
Samozrejme, veľké uznanie a poďakovanie patrí ľuďom, bez ktorých by sa žiadne takéto motoristické podujatie nemohlo uskutočniť. Jedná sa o traťových komisárov pod vedením Petra Hasaja, o Ľudovíta Verebesa, ale aj o usporiadateľov a riaditeľov jednotlivých podujatí.
Teším sa spolu s vami všetkými na nadchádzajúcu sezónu MRC 2020, ktorej detailnejšie informácie budú spolu s kalendárom podujatí zverejňované na našej webovej stránke.

CELKOVÉ PORADIE

Absolútne Hodnotenie

1. 408 Benček - Benček 85b
2. 406 Kysucký - Vojtková 81b
3. 412 Bartoš - Kubíková 70b
4. 404 Mutňanský - Španko 57b
5. 303 Mokran - Kováč 44b

Kategória A1

1. 102 Jakub - Čižmár 56b
2. 104 Stoklas - Markovičová 43b
3. 107 Kyčák - Turzák 38b
4. 101 Purš Patrik - Krajčovič 38b
5. 105 Borovský - Malková 23b

Kategória A2

1. 202 Šarišský - Levocký 62b
2. 204 Halo - Kôpková 44b
3. 212 Škopinský - Benček 43b
4. 203 Turanský - Turanský 38b
5. 211 Braniša - Amrich 23b

Kategória A3

1. 302 Pikula - Pikula 54b
2. 301 Polovka - Turcsanyi 52b
3. 303 Mokran - Kováč 48b
4. 305 Ďurej - Slamčík 39b
5. 309 Tarina - Križan 26b

Kategória A4

1. 408 Benček - Benček 61b
2. 406 Kysucký - Vojtková 56b
3. 412 Bartoš - Kubíková 40b
4. 404 Mutňanský - Španko 33b
5. 410 Nagy - Nagy 23b

Kategória Z5

1. 502 Siládi - Maruščák 75b
2. 501 Krajčovič Miro - Hanuš 37b
3. 504 Slavkovský - Sabaka 20b
4. - b
5. - b

Kategória Z6

1. 601 Jurečka - Beťko 55b
2. 604 Ďurkovič - Kamenský 50b
3. 605 Krajčovič - Lieskovec 42b
4. 607 Piatka - Novotný 35b
5. 608 Junger - Danielis 22b
kompletné poradie
MRC Media

NAJBLIŽŠIA UDALOSŤ