Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním cookies, pomocou ktorých vylepšujeme naše služby. Viac informácií OK
 
MRC Kopřivnica 2019

Stanovisko organizátora MRC Kopřivnice

FOTO: MiniRally Cup 25.04.2019 - Minirally Cup - Oznamy
Záverečné stanovisko organizátora MRC Kopřivnice na "Upozornenie pre účastníkov 1. Minirally Kopřivnice – držiteľov licencií SAMŠ"
Záverečné Stanovisko MGP racing

Dňa 22.4.2019 zverejnila RK SAMŠ upozornenie pre účastníkov 1. Minirally Kořivnice – držiteľov licencie SAMŠ. V ňom uvádzajú, že jazdci s licenciou SAMŠ zúčastnení na podujatí budú riešení na disciplinárnom konaní.

Organizátor vyvinul sám snahu o vyriešenie sporu s evidenciou súťaže, lebo má za to, že by splnil všetky potrebné podmienky na zaradenie súťaže do Zoznamu evidovaných podujatí, tak ako to uvádza predpis – Podmienky pre organizovanie podujatí, ktoré chcú byť evidované SAMŠ. Jediný problém, ktorý tomu bráni je umiestnenie súťaže za hranicami SR. Podľa čl. 19.1 MŠP je ASN oprávnená rozhodovať o akejkoľvek záležitosti, ktorá vznikla na jej území. Tým pádom nemôže SAMŠ rozhodnúť o zaradení súťaže do Zoznamu evidovaných podujatí na území Českej republiky. V Českej republike nefunguje „systém“ Evidovaných podujatí. Preto jazdci využívajú na voľnočasové aktivity podujatia v uzavretých priestoroch ako súkromné akcie pre členov a priaznivcov daného klubu. To je aj prípad 1. Minirally Kopřivnice. Súťaž je usporiadaná podľa pravidiel MRC 2019, ktoré spĺňajú podmienky pre evidenciu podujatí. Pre súťaž boli vydané Zvláštne ustanovenia, je vypracovaný bezpečnostný plán, trať bude zabezpečená traťovákmi a záchrannými zložkami a dokonca bude súťaž bez účasti divákov, takže je ešte menšia pravdepodobnosť vzniku problému. Organizátor má za to, že týmto podujatím nijako nepoškodzuje meno SAMŠ, ani neznižuje kvalitu podujatí organizovaných na území SR. Nevidí preto dôvod, prečo by mali byť držitelia licencie SAMŠ postihovaní za účasť na tomto podujatí.

Snahou organizátora bolo nájsť také riešenie, aby nedošlo k postihu držiteľov licencie SAMŠ. Počas študovania predpisov SAMŠ a Medzinárodných športových predpisov (MŠP) som však narazil na niekoľko sporných bodov. SAMŠ je občianskym združením, ktoré vzniklo na základe stanov schválených na Valnom zhromaždení. Všetky predpisy sú akýmsi vnútornými smernicami pre fungovanie a činnosť združenia. V kontexte uvedeného sa tak črtá otázka ústavnosti daného konania, keď na jednej strane má člen povinnosť dodržiavať interný predpis SAMŠ, ale na strane druhej nemôže byť takýmto interným a ani iným predpisom dotknutý na svojich základných právach a slobodách (“Každý má právo na ochranu pred zasahovaním do súkromného a rodinného života” článok 19 ods. 2 Ústavy SR). Domnievame sa, že by účasť člena SAMŠ na organizovanom súkromnom podujatí nemala byť postihnutá disciplinárnym rozhodnutím SAMŠ. Navyše sa organizované podujatie koná mimo územie pôsobnosti SAMŠ. Podujatie nie je zapísané v kalendári žiadnej ASN, preto nie je potrebné povolenie účasti na zahraničnom podujatí od SAMŠ. V Zákone o športe (Zákon č. 440/2015 Z. z.), ktorým sa SAMŠ riadi, sa neuvádza, že by mal zväz svojich členov obmedzovať vo výkone svojej činnosti, ba naopak, mal by ich podporovať. Ako príklad uvádzame zimnú rozlúčku s lyžiarskou sezónou v Jasnej, ktorá bola organizovaná ako paralelny slalom pre verejnosť a zúčastnila sa jej aj naša najlepšia lyžiarka. Rovnako aj futbalista s registračkou SSFZ si môže ísť neobmedzene zahrať futbal, dokonca sa môže zúčastniť aj turnaja a ligy, ktorá nie je organizovaná SSFZ.

MGP racing týmto necháva právo slobodného rozhodovania sa na každého držiteľa licencie SAMŠ, nech zváži a vyhodnotí svoju účasť na podujatí 1. Minirally Kopřivnice sám, zvlášť po verejne známych prípadoch účasti držiteľov licencií SAMŠ na tom istom mieste toho istého podujatia, iba pod iným názvom Traiva Rally Cup v nedávnej minulosti, kedy RK nikoho z nich neriešila ani pohovorom, ani disciplinárnym konaním.

Zároveň MGP racing apeluje na VV a RK SAMŠ, aby sa riadila aj podľa svedomia, nie len podľa „Predpisov“ – Článok 9.10.1 MŠP: Každý držiteľ licencie, ktorý sa zúčastňuje na neuznanej súťaži, MÔŽE podliehať sankciám stanoveným v MŠP.

MGP racing

CELKOVÉ PORADIE

Absolútne Hodnotenie

1. 408 Benček - Benček 60b
2. 412 Bartoš - Kubíková 44b
3. 407 Pazderák - Klapák 40b
4. 305 Ďurej - Slamčík 30b
5. 302 Pikula - Pikula 28b

Kategória A1

1. 102 Jakub - Čižmár 39b
2. 107 Kyčák - Turzák 24b
3. 101 Purš - Krajčovič 23b
4. 105 Borovský - Malková 17b
5. 103 Vancík - Pavlík 12b

Kategória A2

1. 202 Šarišský - Levocký 34b
2. 204 Halo - Kôpková 26b
3. 203 Turanský - Turanský 23b
4. 211 Braniša - Amrich 23b
5. 207 Kubacka - Halčinová 15b

Kategória A3

1. 305 Ďurej - Slamčík 39b
2. 301 Polovka - Turcsanyi 32b
3. 302 Pikula - Pikula 32b
4. 303 Mokran - Kováč 14b
5. 309 Tarina - Križan 10b

Kategória A4

1. 408 Benček - Benček 46b
2. 412 Bartoš - Skubíková 23b
3. 407 Pazderák - Klapák 20b
4. 406 Kysucký - Vojtková 13b
5. 402 Minarovič - Turňová 13b

Kategória Z5

1. 502 Siládi - Maruščák 46b
2. - b
3. - b
4. - b
5. - b

Kategória Z6

1. 604 Ďurkovič - Kamenský 23b
2. 608 Junger - Danielis 22b
3. 607 Piatka - Novotný 18b
4. 605 Krajčovič - Lieskovec 17b
5. 603 Valas - Ferencová 12b
kompletné poradie
MRC Media

NAJBLIŽŠIA UDALOSŤ