Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním cookies, pomocou ktorých vylepšujeme naše služby. Viac informácií OK
 
MRC Kopřivnica 2019

Stanovisko organizátora MRC Kopřivnice

FOTO: MiniRally Cup 25.04.2019 - Minirally Cup - Oznamy
Záverečné stanovisko organizátora MRC Kopřivnice na "Upozornenie pre účastníkov 1. Minirally Kopřivnice – držiteľov licencií SAMŠ"
Záverečné Stanovisko MGP racing

Dňa 22.4.2019 zverejnila RK SAMŠ upozornenie pre účastníkov 1. Minirally Kořivnice – držiteľov licencie SAMŠ. V ňom uvádzajú, že jazdci s licenciou SAMŠ zúčastnení na podujatí budú riešení na disciplinárnom konaní.

Organizátor vyvinul sám snahu o vyriešenie sporu s evidenciou súťaže, lebo má za to, že by splnil všetky potrebné podmienky na zaradenie súťaže do Zoznamu evidovaných podujatí, tak ako to uvádza predpis – Podmienky pre organizovanie podujatí, ktoré chcú byť evidované SAMŠ. Jediný problém, ktorý tomu bráni je umiestnenie súťaže za hranicami SR. Podľa čl. 19.1 MŠP je ASN oprávnená rozhodovať o akejkoľvek záležitosti, ktorá vznikla na jej území. Tým pádom nemôže SAMŠ rozhodnúť o zaradení súťaže do Zoznamu evidovaných podujatí na území Českej republiky. V Českej republike nefunguje „systém“ Evidovaných podujatí. Preto jazdci využívajú na voľnočasové aktivity podujatia v uzavretých priestoroch ako súkromné akcie pre členov a priaznivcov daného klubu. To je aj prípad 1. Minirally Kopřivnice. Súťaž je usporiadaná podľa pravidiel MRC 2019, ktoré spĺňajú podmienky pre evidenciu podujatí. Pre súťaž boli vydané Zvláštne ustanovenia, je vypracovaný bezpečnostný plán, trať bude zabezpečená traťovákmi a záchrannými zložkami a dokonca bude súťaž bez účasti divákov, takže je ešte menšia pravdepodobnosť vzniku problému. Organizátor má za to, že týmto podujatím nijako nepoškodzuje meno SAMŠ, ani neznižuje kvalitu podujatí organizovaných na území SR. Nevidí preto dôvod, prečo by mali byť držitelia licencie SAMŠ postihovaní za účasť na tomto podujatí.

Snahou organizátora bolo nájsť také riešenie, aby nedošlo k postihu držiteľov licencie SAMŠ. Počas študovania predpisov SAMŠ a Medzinárodných športových predpisov (MŠP) som však narazil na niekoľko sporných bodov. SAMŠ je občianskym združením, ktoré vzniklo na základe stanov schválených na Valnom zhromaždení. Všetky predpisy sú akýmsi vnútornými smernicami pre fungovanie a činnosť združenia. V kontexte uvedeného sa tak črtá otázka ústavnosti daného konania, keď na jednej strane má člen povinnosť dodržiavať interný predpis SAMŠ, ale na strane druhej nemôže byť takýmto interným a ani iným predpisom dotknutý na svojich základných právach a slobodách (“Každý má právo na ochranu pred zasahovaním do súkromného a rodinného života” článok 19 ods. 2 Ústavy SR). Domnievame sa, že by účasť člena SAMŠ na organizovanom súkromnom podujatí nemala byť postihnutá disciplinárnym rozhodnutím SAMŠ. Navyše sa organizované podujatie koná mimo územie pôsobnosti SAMŠ. Podujatie nie je zapísané v kalendári žiadnej ASN, preto nie je potrebné povolenie účasti na zahraničnom podujatí od SAMŠ. V Zákone o športe (Zákon č. 440/2015 Z. z.), ktorým sa SAMŠ riadi, sa neuvádza, že by mal zväz svojich členov obmedzovať vo výkone svojej činnosti, ba naopak, mal by ich podporovať. Ako príklad uvádzame zimnú rozlúčku s lyžiarskou sezónou v Jasnej, ktorá bola organizovaná ako paralelny slalom pre verejnosť a zúčastnila sa jej aj naša najlepšia lyžiarka. Rovnako aj futbalista s registračkou SSFZ si môže ísť neobmedzene zahrať futbal, dokonca sa môže zúčastniť aj turnaja a ligy, ktorá nie je organizovaná SSFZ.

MGP racing týmto necháva právo slobodného rozhodovania sa na každého držiteľa licencie SAMŠ, nech zváži a vyhodnotí svoju účasť na podujatí 1. Minirally Kopřivnice sám, zvlášť po verejne známych prípadoch účasti držiteľov licencií SAMŠ na tom istom mieste toho istého podujatia, iba pod iným názvom Traiva Rally Cup v nedávnej minulosti, kedy RK nikoho z nich neriešila ani pohovorom, ani disciplinárnym konaním.

Zároveň MGP racing apeluje na VV a RK SAMŠ, aby sa riadila aj podľa svedomia, nie len podľa „Predpisov“ – Článok 9.10.1 MŠP: Každý držiteľ licencie, ktorý sa zúčastňuje na neuznanej súťaži, MÔŽE podliehať sankciám stanoveným v MŠP.

MGP racing

CELKOVÉ PORADIE

Absolútne Hodnotenie

1. 402 Bartošík - Pecník 129b
2. 302 Pikula - Pikula 97b
3. 409 Piatka - Janov 81b
4. 301 Polovka - Turcsanyi 76b
5. 408 Vlha - Kalina 68b

Kategória A1

1. 104 Purš - Krajčovič 95b
2. 102 Jakub - Čižmár 68b
3. 105 Vancík - Pavlík 51b
4. 115 Purš - Šedivý 51b
5. 107 Lovaš - Ďurošová 35b

Kategória A2

1. 210 Šimko - Šimko 83b
2. 208 Šarišský - Levocký 80b
3. 209 Halo - Kôpková 57b
4. 203 Turanský - Turanský 50b
5. 201 Bednár - Radnóty 35b

Kategória A3

1. 302 Pikula - Pikula 87b
2. 301 Polovka - Turcsanyi 83b
3. 317 Mokran - Kováč 52b
4. 322 Hupka - Gregorík 42b
5. 306 Uhrín - Hreblay 33b

Kategória A4

1. 402 Bartošík - Pecník 89b
2. 409 Piatka - Janov 51b
3. 404 Minarovič - Španko 35b
4. 408 Vlha - Kalina 33b
5. 411 Mutňanský - Baran 19b

Kategória Z5

1. 501 Krajčovič - Lieskovec 60b
2. 504 Krajčovič - Hanuš 40b
3. 505 Siládi - Maruščák 15b
4. - b
5. - b

Kategória Z6

1. 601 Jurečka - Beťko 90b
2. 608 Chalachan - Krnáč 70b
3. 605 Valas - Ferencová 31b
4. 606 Bartoš - Bednár 15b
5. 604 Pecuch - Dudášová 11b
kompletné poradie

NAJBLIŽŠIA UDALOSŤ