Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním cookies, pomocou ktorých vylepšujeme naše služby. Viac informácií OK
 
Minirally Cup Trofeje

Slávnostné ukončenie sezóny MRC 2018

FOTO: DebiQue 02.12.2018 - Minirally Cup - Oznamy
V sobotu, dňa 1. decembra 2018 sa uskutočnilo slávnostné ukončenie sezóny Mini Rally Cupu 2018 spojené s ocenením najúspešnejších posádok v hoteli Hrádok Jelšava.
Do seriálu MRC 2018 bolo zaradených týchto sedem podujatí:
1. XVI. Dobšinská zima 3.2.2018 mesto Dobšiná a EHC Dobšinský kopec,
2. Zimná Minirally Levoča 17.2.2018 mesto Levoča a Torysky, Hasaj,
3. Kopaničiarska rally 24.3.2018 Jablonka, M3M racing, Hasaj
4. Záhorácka rally 5.5.2018 Hrdište pod Vrátnom, M3M racing.
5. 3. MRC Liptovské Sliače 6.-7.7.2018, Motortechracing team a TR Poprad.
6. 9. MRC Liptov, 7.-8.9.2018, Jakubovany, F. Debnár, MGP racing, Hasaj
7. MRC Tribeč 14.9.2018, Topoľčany, M3M racing, Biskorjovaný, Hasaj

K jednotlivým podujatiam:
1, XVI. Dobšinská zima
Termín podujatia: 3.2.2018 Prihlásených 79, z toho MRC 51.
DZ 2018 bola zorganizovaná prioritne ako RRP pod SAMŠ-om, čo sa prejavilo aj v nedorozumeniach, kedy usporiadateľ mi poslal ZU na zverejnenie bez predchádzajúcej konzultácie so mnou, ako riaditeľom seriálu MRC, kde mi oznámil, že pre DZ neplatí ustanovenie predpisov pre MRC o junioroch, ktorým nechcel dovoliť účasť na podujatí. Na toto som reagoval tak, že ak nebudú akceptované platné predpisy pre MRC, potom ich podujatie bude vyškrtnuté zo seriálu MRC 2018. Nakoniec však našli riešenie a aj „naši“ juniori sa mohli zúčastniť.

2, MRC zimná Levoča
Centrom súťaže bolo v obci Torysky. Celková dĺžka meranej trate tak bola cca 36 km. Na podujatie sa prihlásilo 50 posádok, administratívne bolo prevzatých 47 posádok. Súťaž dokončilo celkom 39 posádok. Osobne si vážim účasť špičkových rally jazdcov (Bérešovci...)
Trať preteku bola po nočnom silnom mraze a snežení vo výbornom „zimnom“ stave, kedy zárukou úspešného výsledku boli kvalitné pneumatiky s hrotmi. Usporiadateľský zbor veľmi dobre pripravil použité lesné cesty a zároveň zabezpečil aj traktory na prípadný odťah nepojazdných, alebo zapadnutých súťažných vozidiel.
Samotná súťaž prebehla bez problémov. Všetky posádky si pochvaľovali tento zimný pretek. Niektorí ho opäť nazvali ako „Malá švédska“ zimná Levoča.

3, Kopaničiarska minirally
Toto podujatie bolo do kalendára zaradené dodatočne. Konalo sa v katastri obce Jablonka, kedy mal usporiadateľ veľkú podporu obce.
Podujatia sa zúčastnilo 55 posádok, z toho 47 registrovaných do MRC. Trať pozostávala z dvoch na seba nadväzujúcich RS, ktoré sa išli trikrát, ale posledná RS6 sa išla ako voľný prejazd. Dôvodom bol fakt, že prestali fungovať RDS a bezpečnosť jazdcov bola vždy prvoradá. Zo strany jazdcov bola veľká spokojnosť s traťou. Po podujatí sme si nedostatky spoločne s riaditeľom rozdiskutovali a dohodli sme sa na náprave.

4, Záhorácka minirally.
Aj toto podujatie bolo dodatočne zaradené do kalendára. Centrum súťaže bolo v obci Hradište pod Vrátnom. Teraz nastal ten „známy“ problém s evidovaním tohto podujatia na SAMŠ-i, kedy nám to odmietli zaevidovať z dôvodu, že sme neskoro poslali žiadosť o zaevidovanie (uznávam, SAMŠ požaduje 30 dní a my sme poslali 19 dní pred podujatím) a na predchádzajúcom podujatí sa pri odovzdávaní ocenení najlepším posádkam objavilo v pozadí logo SAMŠ-u, čo je podľa predpisu SAMŠ zakázané. Bohužiaľ toto rozhodnutie o nezaevidovaní podujatia sme dostali mailom dva dni pred podujatím!!! Podujatia sa zúčastnilo 30 posádok.

5, MRC Liptovské Sliače
Toto podujatie muselo mať preložený termín konania z objektívnych príčin a konalo sa 6. a 7. Júla 2018. Trať pozostávala z dvoch rôznych tratí, ktoré sa išli trikrát. Podujatia sa zúčastnilo 52 posádok, z toho 44 registrovaných do MRC. Trochu ma zamrzela skutočnosť, usporiadateľovi kolektív ktorý zabezpečoval toto podujatie, nedoniesol potrebný počet tabúľ na označenie stanovíšť a ani nezabezpečil zapisovanie časov štartu a dosiahnutých časov v RS do JV. Inak priebeh podujatia bol v poriadku a nevyskytli sa organizačné nedostatky.

6, MRC LRacing Liptov, Jakubovany (podieľal sa aj MGP Racing)
Tento ročník tohto podujatia sa konal v termíne 7 .a 8. septembra 2018. Podujatia sa zúčastnilo 68 posádok, z toho 50 registrovaných do MRC. Štart súťaže sa síce trochu omeškal oproti časovému harmonogramu (čo som so po podujatí vydiskutoval s P. Hasajom a vieme, kde bola príčina), ale samotný priebeh bol v poriadku. Počas preteku sme sa nevyhli ani „výletom“ niekoľkých vozidiel mimo trať, ale všetko sa dalo operatívne vyriešiť, aj vďaka Majovi Buschbacherovi, ktorý poskytol odťahovku s rukou. V tejto súvislosti ma zaujala skúsenosť Laciho Mokrana pri jeho nehode a jeho výzva po preteku k ostatným jazdcom ohľadne použitia HANS-u. Totiž jeden z posádky ho použil a druhý nie a mohli vzájomne porovnávať jeho účinok pri čelnom náraze.
Oveľa viac ma však zarazilo chovanie jedného „tieždiváka“ z Popradu, ktorý po tom, ako sa dopočul o zastavení RS po Mokranovej nehode, si založil na strechu vlastný maják, pretrhol autom plastovú pásku a napriek snahe traťováka, ktorý mu chcel v tom zabrániť, vošiel svojim autom na stále uzatvorenú trať, aby rýchlo mohol nafotiť tú nehodu, k čomu ho však absolútne nič neoprávňovalo a následne takmer spôsobil čelný náraz s vozidlom zástupcu vedúceho RS, ktorý si v tom čase plnil svoje povinnosti.

7, MRC Tribeč
Aj toto podujatie bolo do kalendára dodatočne, ale rally sa opäť vrátila do Topoľčian. Usporiadateľom bolo mesto Topoľčany a M3M... Mesto poskytlo veľkú pomoc, či už pri vybavovaní, alebo aj pri samotnej realizácii tohto podujatia.
Podujatia sa zúčastnilo 74 posádok, z toho 42 registrovaných do MRC.
Veľký ohlas malo aj slávnostné predstavovanie posádok na námestí pod oblúkom. Priebeh podujatia aj napriek niekoľkým vynúteným prerušeniam bol vcelku v poriadku. S usporiadateľom aj P. Hasajom sme si prediskutovali drobné nedostatky pri zabezpečení trate a budú do budúcnosti prijaté potrebné opatrenia.

Účasť jazdcov v jednotlivých triedach.
A1 – 16 posádok, body získalo 14 z nich,
A2 – 13 posádok, body získalo všetkých 13,
A3 – 21 posádok, body získalo 20 z nich,
A4 – 18 posádok, body získalo 14 z nich,
Z5 – 6 posádok, body získalo 5 z nich,
Z6 – 9 posádok bodovali všetci.
V súčte to dáva 83 aktívne zúčastnených posádok!!

Iné.....
Nepríjemné:
Nebudem rozoberať, všetci vieme, čo nám znepríjemnilo život a fungovanie seriálu.

Príjemné: Ako všetci viete, už pred rokom som spomínal prípadnú partnerskú spoluprácu v prospech MRC, iba som nespomínal o koho sa jedná. Dnes je nám všetkým zrejmé, že sa jedná o pána Liptáka a jeho spoločnosti LRacing. Už vlani som spomínal, že má ale podmienku dodržiavania bezpečnostných opatrení všetkého druhu, pretože motoristický šport je nebezpečný. Preto som spracoval (kým som bol v nemocnici – času som mal dosť...) príručku s predpismi pre MRC, ktorú som následne nechal rozmnožiť a rozdal som pri registrácii všetkým jazdcom. Jeden výtlačok som dal aj p. Liptákovi, s čím on následne vyslovil spokojnosť. Neustále sa zaujímal o priebeh seriálu.... Následne nám finančne prispel na výrobu videorelácií.... Na záver sezóny opäť prispel na toto ukončenie sezóny. Je rozhodnutý aj naďalej podporovať MRC....

Osobitné miesto v tomto hodnotení patrí Ladislavovi Wagnerovi (Planeta Rally) a partii kameramanov okolo neho, Petrovi Hasajovi (Haso Motorsport) ako Bezpečnostnému komisárovi MRC a kolektívu trsťových komisárov pod jeho vedením Ľudovítovi Verebesovi, ako Technickému komisárovi MRC.

Nechal som pre jazdcov vyrobiť štartovné čísla a tabule OK-SOS....kúpil som dva stany a digitálne hodiny pre ČK s nezávislými zdrojmi energie. Pre budúcu sezónu chcem ešte zabezpečiť viac materiálu, aby sme boli pri usporiadaní materiálne sebestační......hlavne budem veľmi dbať na dodržiavanie bezpečnostných opatrení a predpisov aj zo strany jazdcov. Pre budúcu sezónu chcem zaviesť aj do MRC nový formát Jazdných výkazov, aby boli v súlade s FIA štandardom, aby posádky, ktoré sa neskoršie zúčastnia SRP, nemali žiadne nejasnosti pri práci s nimi. Ďalej chceme, pokiaľ to okolnosti a možnosti usporiadateľov dovolia, organizovať aj preskupenie vozidiel na konci sekcie.
Od teraz je MRC zaregistrované na MV ako občianske združenie, máme svoje IČO, aj DIČ, čo nám zásadne uľahčí naše fungovanie.
Chcem zorganizovať a finančne pokryť pred začiatkom sezóny školenie traťových komisárov, (pretože bez nich nevieme existovať) a taktiež vylepšiť materiálne vybavenie: stany, hodiny, tabule......Ak by sa mi podarilo od partnerov získať dostatok prostriedkov, chcel by som finančne pomôcť aj usporiadateľom podujatí, že by som prispel za určitých okolností na odmenu pre traťových komisárov.
Pred prvým podujatím 2019, zimná Levoča urobíme v piatok v kultúrnom dome rozpravu, ktorá bude zároveň prvým Zhromaždením členov OZ, kde sa dohodneme a odsúhlasíme personálne obsadenie všetkých orgánov, ktoré pre OZ vyžaduje legislatíva SR.

Konečné poradie v jednotlivých triedach.
A1: 1. miesto Schwarzbacher – Janošiak,
2. miesto Jakub – Čižmár,
3. miesto Stoklas – Markovičová,
A2: 1. miesto Bednár – Radnóty,
2. miesto Zvalo – Hrčka,
3. miesto Turanský – Turanský,
A3: 1. miesto Polovka – Turcsányi,
2. miesto Pikula – Pikula,
3. miesto Baran – Hubka,
A4: 1. miesto Žiak – Krbyľa,
2. miesto Bartošík – Pecník,
3. miesto Kovács – Kišidaj,
Z5: 1. miesto Krajčovič – Lieskovec,
2. miesto Slavkovský – Medzihradský,
3. miesto Andrišek – Husenica,
Z6: 1. miesto Jurečka – Beťko,
2. miesto Ďurkovič – Kiškováčová,
3. miesto Fedorčák – Sopko

Najlepší juniori:
1. miesto Turanský Andrej,
2. miesto Kiškováčová Biba,
3. miesto Šimko Adrián.

Absolútne poradie:
1. miesto Bartošík – Pecník,
2. miesto Žiak – Krbyľa,
3. miesto Kysucký – Kysucká.

Ten fakt, že fungujeme ako jedna veľká motoristická rodina (ako to nazval pán Pavol Koleno po skončení MRC Liptov v minulej sezóne) sa názorne potvrdilo aj pri našom záverečnom stretnutí a ocenení najúspešnejších posádok, kedy sa nás spoločne stretlo viac ako 150 ľudí! Všetkým za tento počin chcem srdečne poďakovať, pretože toto dokazuje, že ideme správnym smerom.
Záverom chcem všetkým poďakovať za podporu vo chvíľach, ktoré neboli jednoduché pre mňa osobne. Nič tak nepoteší, ako tie desiatky povzbudivých SMS-iek, ktoré som dostal na prelome februára a marca.

Teším sa spolu s vami všetkými na nadchádzajúcu sezónu MRC 2019, ktorej detailnejšie informácie budú spolu s kalendárom podujatí zverejňované na našej webovej stránke.

CELKOVÉ PORADIE

Absolútne Hodnotenie

1. 402 Bartošík - Pecník 129b
2. 302 Pikula - Pikula 97b
3. 409 Piatka - Janov 81b
4. 301 Polovka - Turcsanyi 76b
5. 408 Vlha - Kalina 68b

Kategória A1

1. 104 Purš - Krajčovič 95b
2. 102 Jakub - Čižmár 68b
3. 105 Vancík - Pavlík 51b
4. 115 Purš - Šedivý 51b
5. 107 Lovaš - Ďurošová 35b

Kategória A2

1. 210 Šimko - Šimko 83b
2. 208 Šarišský - Levocký 80b
3. 209 Halo - Kôpková 57b
4. 203 Turanský - Turanský 50b
5. 201 Bednár - Radnóty 35b

Kategória A3

1. 302 Pikula - Pikula 87b
2. 301 Polovka - Turcsanyi 83b
3. 317 Mokran - Kováč 52b
4. 322 Hupka - Gregorík 42b
5. 306 Uhrín - Hreblay 33b

Kategória A4

1. 402 Bartošík - Pecník 89b
2. 409 Piatka - Janov 51b
3. 404 Minarovič - Španko 35b
4. 408 Vlha - Kalina 33b
5. 411 Mutňanský - Baran 19b

Kategória Z5

1. 501 Krajčovič - Lieskovec 60b
2. 504 Krajčovič - Hanuš 40b
3. 505 Siládi - Maruščák 15b
4. - b
5. - b

Kategória Z6

1. 601 Jurečka - Beťko 90b
2. 608 Chalachan - Krnáč 70b
3. 605 Valas - Ferencová 31b
4. 606 Bartoš - Bednár 15b
5. 604 Pecuch - Dudášová 11b
kompletné poradie

NAJBLIŽŠIA UDALOSŤ